Potpisan ugovor o izradi fasade na gradskoj sportskoj dvorani na Trosci

UgovorMili

Predstavnici Općine Kreševo i poduzeća „Miličević“ d.o.o. iz Kreševa danas su potpisali ugovor o izvođenju radova na utopljavanju sportske dvorane.

Potpise na ugovor stavili su općinski načelnik Radoje Vidović i direktorica poduzeća „Miličević“ d.o.o., Milijana Miličević-Dilber. Ugovorom vrijednim 29.555,88 KM predviđena je izrada fasade na sportskoj dvorani, što bi trebalo biti završeno u roku od 45 dana od uvođenja izvođača radova u posao. 
Sredstva za realizaciju projekta osigurana su na natječaju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Projekt financiraju njemačko Ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ) i Vlada Švicarske, a provodi GIZ u suradnji sa Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine kroz Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Europu: Modernizacija općinskih usluga (ORF MMS) i Energetska efikasnost (ORF EE).

G R U P A C I J A   M I L I Č E V I Ć

logomilicevicnovi   nevra logo stolpak

MILIČEVIĆ d.o.o. Vrela bb, 71260 Kreševo Tel 030 800 228 Fax: 030 800 051 info@milicevic.ba

 

 

designer17