Okolinska politika

onamaslikica230

“Djelujemo odgovorno prema okolišu i stremimo održivom razvoju.”

Određenja okolinske politike ostvarujemo na sljedeći način:
- svi okolinski aspekti i okolinski utjecaji koji su vezani za naše proizvode i procese su prepoznati i ocijenjeni;

- svi relevantni regionalni, državni i europski zakoni i propisi koji se odnose na zaštitu okoliša su kod nas identificirani i poštovani;

- svi procesi naše organizacije koji imaju značajan okolinski uticaj, mjere se i ocijenjuju, kako bi se negativni okolinski uticaji sveli na najmanju moguću mjeru, a pozitivni još poboljšali;

- stalno i javno promoviramo načela očuvanja zdrave i ugodne okoline, kako u našem poduzeću, tako i u bližoj i široj društvenoj zajednici;
- planiramo i realiziramo programe i ciljeve za efikasno i efektivno okolinsko upravljanje;

- naš sistem upravljanja okolišem stalno poboljšavamo te poduzimamo aktivnosti u cilju prevencije zagađivanja okoliša;

- stalno preispitujemo efikasnost i efektivnost našeg sistema okolinskog upravljanja, u cilju poboljšanja zaštite i očuvanja okoliša;

- razvijamo i motiviramo okolinsku svijest uposlenih u poduzeću, kako bi uposleni upoznali okolinsku vrijednost našeg poduzeća, kao i njihov doprinos, odgovornost i obaveze u održavanju i poboljšavanju iste.

G R U P A C I J A   M I L I Č E V I Ć

logomilicevicnovi   nevra logo stolpak

MILIČEVIĆ d.o.o. Vrela bb, 71260 Kreševo Tel 030 800 228 Fax: 030 800 051 info@milicevic.ba

 

 

designer17