Politika kvaliteta

285068 149541771792061 141675432578695 284428 2371366 n

“Proizvodnjom građevnih materijala u kontinuitetu ispunjavati očekivane zahtjeve kupaca i primjenjive regulative po tržišnim cijenama i u dogovorenim rokovima, uz stalno poboljšavanje efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom.”

Određenja politike kvalitete ćemo ostvariti:
- orijentacijom na kupca-stalnim praćenjem i zadovoljenjem potreba i očekivanja kupaca,

- procesnim pristupom-implementacijom i unaprijeđenjem sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2008,

- stvaranje poslovnog okruženja u kome će svi zaposleni profesionalno obavljati svoje zadatke na načelima timskog rada,

- uspostavljanjem dugoročnih partnerskih odnosa sa dobavljačima,

- dosljednim poštivanjem zakonske regulative u oblasti poslovanja.

 

 

G R U P A C I J A   M I L I Č E V I Ć

logomilicevicnovi   nevra logo stolpak

MILIČEVIĆ d.o.o. Vrela bb, 71260 Kreševo Tel 030 800 228 Fax: 030 800 051 info@milicevic.ba

 

 

designer17